Regionalny program operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Paper&Tinta Barbara Tokłowicz poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego oraz rozbudowę zakładu produkcyjnego.
Poziom dofinansowania z EFRR oraz budżetu państwa: 60%

Inwestycja zrealizowana w okresie: 10.10.2008 r. - 31.03.2011 r.
Beneficjent: Usługi Wydawniczo Poligraficzne Paper&Tinta Barbara Tokłowicz

Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

W ramach projektu dokonano zakupu maszyny offsetowej Heidelberg XL 105 + L oraz wybudowano budynek socjalno - biurowy o powierzchni użytkowej 980 m². Projekt nadzorowany przez MazowieckĄ JednostkĘ WdraŻania Programów Unijnych (www.mazowia.eu

Regionalny program operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 dla rozwoju Mazowsza

Wdrożenie innowacji produktowej, procesowej i organizacyjnej dzięki zakupieniu automatycznej linii introligatorskiej do oprawy bezszyciowej z wykorzystaniem klejów poliuretanowych.
Poziom dofinansowania z EFRR oraz budżetu państwa: 35%
Inwestycja zrealizowana w okresie: 02.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Beneficjent: Usługi Wydawniczo Poligraficzne Paper&Tinta Barbara Tokłowicz
Projekt wspólfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu Państwa.

program_regionalny en