Materiały dostarczane do drukarni Paper&Tinta powinny zostać przygotowane zgodnie ze Specyfikacją przygotowania plików do druku offsetowego.

 1. Materiały powinny być przygotowane w formacie PDF (zgodne z wersją 1.4 PDF).
 2. Czcionki zastosowane w projekcie należy osadzić w dokumencie PDF (zalecane) albo zamienić na krzywe.
 3. Wszystkie prace należy przygotować w kolorystyce CMYK. Należy unikać innych przestrzeni barwnych (RGB, czy Lab) Czarne teksty powinny być przygotowane tylko z jednej składowej - koloru czarnego. Dodatkowe kolory (np. pantone) należy przekonwertować na CMYK, o ile nie stanowią w druku dodatkowego koloru. Zalecane jest przygotowanie zalewek, jeśli są konieczne.
 4. Grafiki zastosowane w pracach powinny posiadać rozdzielczość 300 dpi.
 5. Każda strona powinna posiadać minimum 3 mm spadu.
 6. W każdej pracy powinny być uwzględnione znaczniki formatowe, określające rozmiar netto projektu.
 7. Wszystkie strony pracy należy przygotować w jednakowej orientacji w układzie pionowym lub poziomym.
 8. Do prac nietypowych, nie zawierających numeracji należy dołączyć makietę.
 9. Czcionki oraz grafiki projektu należy umieszczać w odległości mnimum 5 mm od formatu publikacji netto, chyba że projekt celowo zakłada inaczej.
 10. Minimalna dopuszczalna grubość linii to 0,25 pkt.
 11. Linie wykonane w kontrze lub w więcej, niż jednym kolorze powinny mieć grubość minimum 0,75 pkt.
 12. Liczba stron publikacji szytych zeszytowo musi być podzielna przez 4.
 13. Pliki w formacie PDF mogą być dostarczone poprzez serwer FTP, pocztę elektroniczną albo na popularnych nośnikach danych cyfrowych (CD-ROM, DVD, Flash USB)


Pobierz rozwiniętą Specyfikację przygotowania plików do druku offsetowego:
PlikiDoDruku_PaperTinta
program_regionalny en